Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Πληροφορίες

Στέλιος Κασσιός, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 320), e-mail: skassios@boussias.com

Χορηγίες

Ράνια Διβάνη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 111), e-mail: rdivani@boussias.com

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Hotel & Restaurant

Χορηγός Κατηγορίας

Χορηγός

Υποστηρικτής

Χορηγοί Επικοινωνίας