Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Υποψηφιότητες

Κωνσταντίνος Τσαντάς, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 156), Fax: 210 6617 778 e-mail: [email protected]

Χορηγίες

Βανίτα Τσαμπά, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 111), e-mail: [email protected]

Διοργάνωση

Official Publication

Χορηγοί Επικοινωνίας