Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Πληροφορίες και όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αλυσίδες εστίασης και οι όμιλοι μεμονωμένων καταστημάτων εστίασης. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν επίσης οι προμηθευτές και συνεργάτες των παραπάνω εταιρειών (εταιρείες τροφίμων, εταιρείες επαγγελματικού εξοπλισμού, αρχιτεκτονικά γραφεία, εταιρείες διαχείρισης ποιότητας, εταιρείες marketing κ.λπ.).

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα

Οι συμμετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας , τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής , καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα Estia Awards πραγματοποιείται online στο site των βραβείων www.estiaawards.gr.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητά σας, θα πρέπει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020:

 1. Nα συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Να γίνει κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στις υποψηφιότητες σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected].
 3. Το καταβληθέν ποσόν χρεώνεται και τιμολογείται και δεν είναι επιστρέψιμο.

Ζητούμενα υποψηφιοτήτων

1. Περιγραφή και στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Η περιγραφή θα πρέπει να απαντά στα εξής ερωτήματα:

 • Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ή πρωτοβουλίας σας και ποια τα ποιοτικά και/ή ποσοτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά σας;
 • Ποια τα τυχόν στοιχεία καινοτομίας που χαρακτηρίζουν την πρακτική / πρωτοβουλία σας;
 • Ποια τα οφέλη για την επιχείρηση, για τον πελάτη και για την αγορά συνολικά;
 • Ποια τα αποτελέσματα και/ή η αποδοχή της υπηρεσίας / πρωτοβουλίας από την αγορά;

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ.: https://www.estiaawards.gr).

2. Φωτογραφίες (προαιρετικά – αρχείο .jpg, έως 5 αρχεία, μέχρι 3ΜΒ το αρχείο)

Συμπεριλάβετε φωτογραφίες εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

3. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά URL της υποψηφιότητάς σας. (πχ. www.estiaawards.gr).

4. Media – Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, με την ολοκλήρωση της τελετής απονομής. Δώστε έμφαση στα αποτελέσματα!

5. Συνοδευτικό υλικό / Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 5 αρχεία, μέχρι 10 MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα ή άλλο συνοδευτικό υλικό (σε αρχείο pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

6. Case Study Video (προαιρετικά – αρχείο .mp4, έως 1 αρχείο, έως 50MB)

Συμπεριλάβετε σύντομο βίντεο MP4, το οποίο να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Κόστος υποψηφιότητας

1η υποψηφιότητα: 300€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 3 Υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 600€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 8 υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.500€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε Επόμενη Υποψηφιότητα (από 9η – 20η): 180€ + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε Επόμενη Υποψηφιότητα (από 21η και άνω): 160€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει με τρόπο προσαρμοσμένο στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τον Νοέμβριο.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη από εκπρόσωπους επιχειρήσεων, φορέων και σωματείων του κλάδου της εστίασης, καθηγητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δημοσιογράφους. Η διοργάνωση και η κριτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλείψεις στα στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει για συμπληρωματικά στοιχεία. Τα εμπιστευτικά στοιχεία των υποψηφιοτήτων δεν δημοσιεύονται. Κοινοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα αξιολογήσουν τις συγκεκριμένες υποψηφιότητες. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής δεν αμφισβητούνται

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Kριτικής Eπιτροπής, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Στρατηγική & Στόχοι
 • Διαδικασίες & Εκτέλεση
 • Ποιότητα & Καινοτομία
 • Αποτελέσματα

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Θέση στην αγορά: Ποια τα βασικά οικονομικά στοιχεία όσον αφορά τη θέση της επιχείρησης στην αγορά (τζίρος, μερίδιο αγοράς κ.λπ.). Πώς μεταβλήθηκαν οι αριθμοί αυτοί τα τελευταία δύο χρόνια;
 • Ανάπτυξη: Σε ποια επίπεδα εξελίχθηκε η επιχείρηση (από νέα προϊόντα μέχρι επέκταση σε νέες αγορές, rebranding κ.λπ.) τα τελευταία δύο χρόνια;
 • Branding: Μέσα από ποιες ενέργειες και μέσα από ποια κανάλια επικοινώνησε η επιχείρηση στην αγορά τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν μοναδική;
 • Διασφάλιση σταθερού επιπέδου ποιότητας: Ποιες οι διαδικασίες, οι πρακτικές και οι τεχνολογίες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη συνέπεια του επιπέδου της υπηρεσίας που παρέχει;
  Ποιες διαδικασίες ακολουθεί η επιχείρηση για την επιλογή προμηθευτών και πρώτων υλών;
 • Εμπειρία: Ποια τα στοιχεία που διαμορφώνουν την εμπειρία του καταναλωτή και ποια τα στοιχεία μοναδικότητας της εμπειρίας αυτής;
 • Αξιοποίηση τεχνολογίας: Με ποιους τρόπους και σε ποια στάδια αξιοποιείται η τεχνολογία με στόχο είτε την αποτελεσματικότητα, είτε την καινοτομία;

Διοργάνωση

Official Publication

Χορηγοί Επικοινωνίας